Na rynku dostępne są suplementy dla sportowców trenujących na różnym stopniu zaawansowania. Jednak nie tylko te suplementy dla sportowców zawodowych, powinny przechodzić szczególne badania. Dotyczy to sprawdzenia czy produkt nie zawiera substancji zabronionych i jest bezpieczny w stosowaniu.

Zawodnicy przechodzący kontrole antydopingowe, związki i kluby sportowe powinny zwracać szczególną uwagę na ważne oznaczenia i certyfikacje suplementów, które są dostępne na rynku. Pozwoli to na bezpieczną, skuteczną i sprawdzoną suplementację diety sportowca. Zobacz na co zwrócić uwagę i dlaczego suplementy, które wybieramy, powinny być najlepiej badane.

Certyfikowane i bezpieczne suplementy

Odżywki dla zawodowych sportowców, którzy trenują i rywalizują na wysokim poziomie powinny być sprawdzane w sposób o wiele bardziej restrykcyjny, gdyż osoby takie przechodzą różnego rodzaju badania antydopingowe. W przeszłości nierzadko można było znaleźć suplementy zanieczyszczone substancjami niedozwolonymi.

Na przełomie lat powstawały różne certyfikacje mające na celu oznaczenie tych suplementów, które zostały rzetelnie sprawdzone pod kątem zawartości substancji niedozwolonych. Światowa Komisja Antydopingowa (ang. World Anti-Doping Agency) co roku na przełomie grudnia i stycznia publikuje Listę Substancji i metod Zabronionych w Sporcie (tzw. „Lista Zabroniona”). Lista zabroniona jest obowiązkowym standardem międzynarodowym, będącym częścią Światowego Programu Zwalczania Dopingu w Sporcie.

O wysokiej jakości i bezpieczeństwie produktu dla zawodowych sportowców świadczą pewne certyfikaty. Są widoczne na opakowaniu, a sam producent odżywki / suplementu może posługiwać się nim także w reklamie. Jest to ważne, ponieważ potencjalny odbiorca (klient) ma pewność, że to co deklaruje marka jest zgodne z prawdą. Na rynku może być wiele produktów wątpliwej jakości, a takie certyfikacje są ważne, aby być pewnym, że produkt nie ma substancji zakazanych.

NSF certification – czym jest? 

Certyfikat NSF International dla sportu® pomaga nie tylko sportowcom, ale również dietetykom, trenerom i konsumentom na całym świecie podejmować bezpieczniejsze decyzje przy wyborze suplementów sportowych. NSF jest jedynym niezależnym programem certyfikacji zewnętrznej uznawanym przez Amerykańską Agencję Antydopingową (USADA) i wiele innych organizacji, które starają się zmniejszyć ryzyko skażonych suplementów diety.

Oprócz dokładnych testów (partia po partii) >270 zabronionych substancji sportowych, produkty opatrzone znakiem NSF Certified for Sport® muszą być produkowane w zakładzie produkcyjnym, który jest kontrolowany dwa razy w roku pod kątem zgodności z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Aby uzyskać więcej informacji na temat programu NSF International Certified for Sport® można odwiedzić stronę NSF Sport lub skontaktować się z naszymi specjalistami celem wybrania odpowiednich produktów.

Kölner Liste – czym jest?

Lista kolońska jest listą suplementów diety o zminimalizowanym ryzyku dopingu. Jest to profesjonalna platforma, którą Centrum Szkolenia Olimpijskiego (w Nadrenii, Niemcy) udostępnia czołowym sportowcom i producentom, aby edukować ich i chronić przed zarzutami dopingu, który może znajdować się w różnych suplementach. Pomimo, że rynek suplementów jest coraz lepiej kontrolowany, podczas rywalizacji na wysokim poziomie, gdzie prowadzi się badania antydopingowe – należy wybierać najlepsze, sprawdzone suplementy.

W przeszłości znane były przypadki, że sportowiec (bez złych zamiarów) stosował „zwykły” suplement, a potem wykryto u niego doping. Niektóre przypadki dotyczyły celowego zanieczyszczenia, by preparat działał skuteczniej. Istnieją „ryzykowni” producenci, którzy mogą bez złych zamiarów dodawać substancji zakazanych nie znając np. wspomnianej Listy Zabronionej.

Badania suplementów dla sportowców

Produkty z Kölner Liste zawierają produkty producentów, którzy przeszli procedury badań i certyfikacji, dzięki temu przyczyniają się do większej przejrzystości suplementów na rynku i zapewniają sportowcom większe bezpieczeństwo. Znak Kölner Liste® jest zarejestrowanym znakiem towarowym (>30 krajów na świecie).

Bezpieczne suplementy

Biorąc pod uwagę suplementy dla sportowców zawodowych jako wiodąca marka salonów z suplementami diety zwracamy szczególną uwagę na oznaczenia produktów stosowanych przez sportowców zawodowych. Zaopatrujemy kluby i związki sportowe, zajmujemy się sprzedażą hurtową i detaliczną odżywek, ale również tak ważną w sporcie edukacją na temat żywienia i suplementacji w sporcie. Dystrybuujemy najlepsze marki suplementów diety, które są sprawdzone i posiadają niezbędne certyfikaty.


_____________________

Autor: Łukasz Jaśkiewicz