Większość z nas kojarzy objawy związane z niedoborem magnezu – pogorszona koncentracja, skurcze, zmęczenie. Niwelowanie niedoborów tego pierwiastka ma często zbawienne skutki dla ogólnej sprawności organizmu. Istnieje jednak forma magnezu, która oprócz zapewniania jego prawidłowej ilości w ciele wspiera pracę mózgu. Ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze, między innymi tworzenie pamięci oraz chroni neurony przed nadmiernym pobudzeniem – jest to L-treonian magnezu.

Czym jest L-treonian magnezu?

Magnez jest w nim związany z dwiema resztami aminokwasowymi L-treoniny, aminokwasu białkowego. Dzięki temu magnez jest w stanie bezproblemowo przekraczać barierę krew-mózg, a dzięki temu zwiększać stężenie jego jonów w neuronach i płynie mózgowo-rdzeniowym. Ma to szereg pozytywnych skutków – L-treonian magnezu działa nootropowo, neuroprotekcyjnie oraz poprawia jakość snu. Efekty te docenią osoby, które potrzebują maksymalnej sprawności swojego mózgu oraz narażeni lub cierpiący na choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Parkinsona lub Alzheimera.

Jak działa L-treonian magnezu?

Magnez znajdujący się w mózgu oddziałuje na receptory glutaminianowe NMDA powodując ich upregulację, czyli zwiększenie wrażliwości poprzez blokowanie napływu stymulujących je jonów wapnia. Zapobiega dzięki temu pobudzającemu działaniu glutaminianu na receptory, które są kluczowe w procesie formowania się pamięci. Działa szczególnie mocno w hipokampie oraz korze przedczołowej – są to części mózgu odpowiedzialne za świadomość i zapamiętywanie.

Suplementacja L-treonianem jest w stanie zwiększyć stężenie magnezu w mózgu o 15% w ciągu kilkunastu minut[1], co daje efekt odczuwalnego relaksu i poprawy skupienia. Niedobory magnezu w mózgu są skorelowane z występowaniem chorób neurodegeneracyjnych, można więc wyciągnąć wniosek, że podnoszenie jego ilości w mózgu daje korzystne efekty pod kątem sprawności umysłu. W badaniach przedklinicznych naukowcy doszli do wniosku, że L-treonian ułatwia uczenie się oraz tworzenie pamięci zarówno krótko- jak i długotrwałej1. Dodatkowo podnosi również ilość BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego), czyli białka, które znacząco wpływa na zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych.

Dzięki działaniu na receptory NMDA L-treonian działa również antydepresyjnie i przeciwstresowo oraz wspiera regenerację mózgu, np. po urazach mechanicznych.

 

Doctor’s Best Brain Magnesium – 50mg magnezu w formie L-treonianu w jednej kapsułce

L-treonian u osób starszych

Zmiany w ilości magnezu w mózgu są kojarzone ze stopniowym pogarszaniem się funkcji kognitywnych wraz z wiekiem[2]. Proponowanym rozwiązaniem zachowania prawidłowego poziomu tego pierwiastka jest suplementacja L-treonianu magnezu. Sugeruje się, że może ona opóźniać zmiany w mózgu związane ze starzeniem się poprzez zwiększanie neuroplastyczności (plastyczności synaptycznej), czyli zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń lub ich reorganizacji. Z biegiem lat spada ona dość mocno, a utrzymanie jej na wysokim poziomie skutkuje poprawą zdolność adaptacji mózgu do bodźca jakim jest nauka.

W jednym z badań 12-tygodniowa suplementacja L-treonianem magnezu u osób starszych obniżyła funkcjonalny wiek mózgu o 9 lat (Liu et al. 2016)

L-treonian magnezu - dawkowanie

L-treonian dawkuje się jak inne suplementy tego typu, używając 100-400mg magnezu. Należy pamiętać, że chodzi o ilość jonów magnezu, a nie o L-treonianu – jeden gram tego związku zawiera 72mg jonów Mg2+. Rekomendowana dawka producenta MagTein® (patentu na L-treonian magnezu) to 2000mg L-treonianu, czyli 144mg jonów magnezu.

[1]Slutsky I, Abumaria N, Wu LJ, Huang C, Zhang L, Li B, Zhao X, Govindarajan A, Zhao MG, Zhuo M, Tonegawa S, Liu G. Enhancement of learning and memory by elevating brain magnesium. Neuron. 2010 Jan 28;65(2):165-77. doi: 10.1016/j.neuron.2009.12.026. PMID: 20152124.

[2]Billard JM. Brain free magnesium homeostasis as a target for reducing cognitive aging. In: Vink R, Nechifor M, editors. Magnesium in the Central Nervous System [Internet]. Adelaide (AU): University of Adelaide Press; 2011. PMID: 29920011.

_________________

Autor: Szymon Żuk