Opinie o Nas

Witamina K

Co to jest witamina K?

Witaminy to grupa związków aktywnych biologicznie, które zapewniają prawidłową pracę organizmu i nie są one produkowane w organizmie, dlatego należy je dostarczyć z zewnątrz. Witaminę K możemy podzielić na witaminę K1 filochinon, która jest syntetyzowana przez rośliny oraz witaminę K2, czyli menachinon syntetyzowany przez bakterie. Należy również wspomnieć, że witamina K należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, dlatego też obecność tłuszczu jest niezbędna aby witamina ta mogła się odpowiednio przyswoić. 

   

Jak działa witamina K?

Witamina K pełni w organizmie szereg funkcji, przede wszystkim odgrywa ona istotną rolę w procesie krzepnięcia krwi, ponieważ bierze ona udział w karboksylacji reszt kwasu glutaminowego w 7 białkach biorących udział w krzepnięciu krwi. Odpowiedzialna ona jest także za mocne kości i zęby, gdyż wpływa na namnażanie osteoblastów czyli komórek kościotwórczych oraz bierze udział w transporcie wapnia do kości czy zębów. 

  

Czy witamina K wzmacnia kości?

Witamina K wpływa na mocne i silne kości, ponieważ stymuluje ona aktywność i syntezę osteoblastów - komórek kościotwórczych. Co ciekawe hamuje ona także dojrzewanie osteoklastów, czyli komórek, a właściwie makrofagów, które odpowiedzialne są za resorpcję tkanki kostnej. Witamina K jest również niezbędna do uzyskania właściwej budowy białek występujących w kościach, i są to m.in. osteokalcyna, białko GLA macierzy kostnej i periostyna. Ponadto transportuje ona jony wapnia z krwi do kości. Wapń jak wiadomo jest jednym z podstawowych elementów tkanki kostnej czy zębów, dlatego też tak ważne, jest też żeby trafiał on do odpowiedniego miejsca i nie zalegał w naczyniach krwionośnych. 

 

Czy witamina K odpowiada za krzepliwość krwi?

Witamina K często określana jest jako witamina krzepliwości, ponieważ na początku tylko znano jej z takiej funkcji. Dokładniej mówiąc pełni ona bardzo dużą rolę w tym procesie, ponieważ wchodzi w skład aż 7 czynników krzepnięcia krwi i są to: protrombina, prokonwertyna, czynnik Christmasa, czynnik Stuarta i Power czy białko S, białko C i białko Z.

Aktywne filtry